Zorgmarketing Versneller

Snel resultaat, draagvlak en focus op marketinggebied!

Met de Zorgmarketing Versneller krijgt u antwoord op de vraag: hoe krijgen we focus, welke marketinguitdagingen zijn het meest belangrijk en welke marketingacties gaan wij uitvoeren? U krijgt snel inzicht in alle lopende en geplande marketinguitdagingen, ideeën, plannen, projecten, activiteiten en knelpunten. Met een praktische aanpak wordt focus aangebracht in de marketingportfolio en worden marketingspeerpunten, prioriteiten en acties vastgesteld.

3 grote voordelen van de versneller

U krijgt in korte tijd (1) totaaloverzicht van alle lopende en geplande marketingideeën, plannen, projecten, activiteiten en knelpunten, (2) duidelijkheid over de marketingkoers met marketingspeerpunten, prioriteiten en acties en (3) focus in uw marketingportfolio. Hiermee kunt u de marktgerichtheid, klantgerichtheid en slagvaardigheid van de organisatie sterk vergroten.

Hoe pakken wij het aan? Herkent u deze zorgmarketing vragen?

Op welke markten moeten we ons richten? Welke doelgroepen zijn het meest belangrijk? Welke (nieuwe) producten en diensten bieden de meeste kansen? Welke doelgroepen en producten (product/marktcombinaties) zijn het meest lucratief? Hoe vertalen we onze nieuwe strategie naar een goede marketingaanpak? Hoe brengen we lijn in alle ideeën, plannen en projecten? Welke plannen, projecten en activiteiten zijn het meest belangrijk en moeten voorrang krijgen? Hoe brengen we focus aan? Wat gaan we doen en wie doet wat? Herkenbare vragen die beantwoord worden met de Zorgmarketing Versneller.

In 3 stappen duidelijkheid over de juiste marketingkoers: speerpunten, prioriteiten en acties

De Zorgmarketing Versneller bestaat uit 3 concrete stappen:

1. Startgesprek: in kaart brengen van huidige marketinginitiatieven en knelpunten.

 • Startgesprek van Indora met bestuurder of directeur als opdrachtgever. Aanpak en werkwijze worden besproken evenals de invulling van de twee meetings.
 • Indora bestudeert de verstrekte documentatie (organisatie, beleid, marketing) en formuleert vragen, bevindingen en observaties voor de eerste meeting. Daarbij worden enkele managers kort (telefonisch) geïnterviewd.

2. Eerste meeting: bespreken huidige situatie en kernbevindingen.

 • Indora presenteert zijn vragen, bevindingen en observaties. Gezamenlijke discussie onder leiding van Indora over de aangedragen onderwerpen.
 • Gezamenlijk worden punten geïnventariseerd waarvoor keuzes en beslissingen nodig zijn. Indora werkt bevindingen en openstaande punten uit in een globaal marketingspeerpuntenplan.

3. Tweede meeting: bespreken gewenste situatie met marketingspeerpuntenplan.

 • Gezamenlijk worden de resultaten uit de eerste meeting besproken. Indora presenteert zijn marketingspeerpuntenplan met speerpunten, prioriteiten en acties.
 • De strategische ‘fit’ en de haalbaarheid van de marketingspeerpunten worden besproken. Eventuele onduidelijkheden en implementatieaspecten worden besproken.
 • Indora verwerkt de bevindingen van de tweede meeting in de eindversie van het marketingspeerpuntenplan met speerpunten, prioriteiten en acties. Dit kan verder opgepakt worden door de organisatie.

Aan de twee meetings doen een groep van 8 tot 15 personen mee bestaande uit directeuren en managers van zorgeenheden en marketing- en communicatiemanagers en –medewerkers. Mocht het nodig of gewenst zijn, dan is het mogelijk om een extra meeting in te plannen. Ter voorbereiding op dit traject vullen de deelnemers een door Indora ontwikkelde Marketing Quick Scan in.

Concreet resultaat

Het resultaat is een marketingspeerpuntenplan met de speerpunten, prioriteiten en acties van de organisatie. In korte tijd krijgt u duidelijkheid over de te volgen koers met:

 • Totaaloverzicht van alle lopende en geplande marketingideeën, plannen, projecten en activiteiten.
 • Duidelijkheid over marketingspeerpunten, prioriteiten en acties.
 • Focus in uw marketingportfolio.
 • Draagvlak voor uit te voeren marketingactiviteiten.

Resultaat waar u direct mee aan de slag kunt. Door de praktische aanpak zijn de investeringen voor de Zorgmarketing Versneller beperkt.

Snel aan de slag

Wilt u snel aan de slag of heeft u vragen? Neem dan contact op.

^ Naar boven