Onderzoek

U wilt graag…

  • Inzicht in markten, klanten, concurrenten, ontwikkelingen en trends?
  • Inzicht in de haalbaarheid van nieuwe ideeën, concepten of innovaties (businesscase)?
  • Inzicht in de mate van klantgerichtheid van de organisatie?
  • Inzicht in de mate van wendbaarheid van de organisatie?
  • Concrete ideeën voor nieuwe marktkansen?
  • Concrete verbeteringen in klantgericht en wendbaar ondernemen?

Snel aan de slag

Wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact op voor meer informatie.
Meer informatie over onze werkwijze staat vermeld bij diensten.

Jody Cath, Raad van Bestuur van zorgorganisatie SWZ over Indora:

“Er gebeurt veel in de gezondheidszorg. Om op al deze ontwikkelingen in te spelen, heeft SWZ een uitgebreide marktverkenning laten uitvoeren door Indora Managementadvies. Hierbij werd een groot aantal interne en externe belanghebbenden betrokken. Het resultaat: zeventien speerpunten waarop SWZ zich kan profileren, uitgaande van erkende kracht en inspelend op de behoeften van de markt. Deze speerpunten hebben geleid tot een gedegen meerjarenbeleidsplan.”

^ Naar boven