Onderzoek

U kunt ons op flexibele wijze inschakelen voor:

  • Onderzoeken van trends, ontwikkelingen, innovaties en marktkansen.
  • Uitvoeren van marktanalyse, concurrentieonderzoek en haalbaarheidsonderzoek.
  • Uitvoeren van markt-/klantonderzoek onder klanten en stakeholders.
  • Onderzoek naar verbetering van klanttevredenheid, klantenbinding en klantloyaliteit.
  • Onderzoek naar nieuwe ideeën, concepten en innovaties (businesscase).

Snel aan de slag

Wilt u snel aan de slag of heeft u vragen? Kijk bij diensten of neem direct contact op.

Jody Cath, Raad van Bestuur van zorgorganisatie SWZ over Indora:

“Er gebeurt veel in de gezondheidszorg. Om op al deze ontwikkelingen in te spelen, heeft SWZ een uitgebreide marktverkenning laten uitvoeren door Indora Managementadvies. Hierbij werd een groot aantal interne en externe belanghebbenden betrokken. Het resultaat: zeventien speerpunten waarop SWZ zich kan profileren, uitgaande van erkende kracht en inspelend op de behoeften van de markt. Deze speerpunten hebben geleid tot een gedegen meerjarenbeleidsplan.”

 

^ Naar boven