Zorgmarketing Flexsupport

Zorgmarketing ervaring op afroep beschikbaar!

Met Zorgmarketing Flexsupport kunt u op flexibele basis een beroep doen op onze zorgmarketingexpertise. U kunt ons snel en flexibel inschakelen voor eenvoudige en complexe marketing- en managementvragen. Voor kortdurend marketingadvies en onderzoek. Voor het uitvoeren van second opinions en reviews van uw marketingideeën, plannen, projecten en activiteiten. Voor het bijwonen en meedenken met teamoverleg, vergaderingen en bijeenkomsten. Voor het signaleren van ontwikkelingen, trends en marktkansen. Of voor het fungeren als klankbord, sparringpartner of coach voor marketing/communicatie managers en medewerkers.

4 grote voordelen van het flexsupport

Voor een vast bedrag per maand kunt u beschikken over veel zorgmarketing- en werkervaring op afroep. Een efficiente en effectieve manier om de marketingslagkracht van uw organisatie, voor korte of langere tijd, te vergroten.

U krijgt op deze manier (1) flexibele versterking van uw marketingorganisatie: extra marketingkennis en capaciteit wanneer u wilt, (2) extra marketing ‘ogen en oren’, (3) versnelling van uw marketingbeleid door het snel kunnen inschakelen van externe marketingexpertise en (4) opbouwen van kennis door te leren van een externe zorgmarketingexpert. Hiermee kunt u de marktgerichtheid, klantgerichtheid en slagvaardigheid van de organisatie sterk vergroten.

Zorgmarketing expertise en capaciteit op afroep beschikbaar

De belangrijkste kenmerken van Zorgmarketing Flexsupport op een rij:

1. Voor een vast bedrag per maand kunt u een vast aantal uren per maand een beroep op ons doen voor ondersteuning op maat op marketing- en managementgebied. Het minimum aantal af te nemen uren per maand is 8.

2. Des te groter het gewenste aantal uren ondersteuning, des te lager het uurtarief. U krijgt maandelijks een factuur met tijdspecificatie conform afspraken en bestede tijd.

3. U kunt op flexibele wijze een beroep op ons doen voor:

  • Eenvoudige en complexe marketing- en managementvragen.
  • Kortdurend marketingadvies en onderzoek.
  • Second opinion en review van marketingideeën, plannen, projecten en activiteiten.
  • Vragen over ontwikkelingen, trends, innovatie, best practices en marktkansen.
  • Meedenken over nieuwe bedrijfsmodellen, marketingconcepten, serviceconcepten en producten.
  • Aanleveren format, opzet en eerste aanzet voor marketing- en relatiebeheerplannen.
  • Bijwonen en meedenken bij teamoverleg, vergaderingen en bijeenkomsten.
  • Fungeren als klankbord, sparringpartner of coach voor marketing/communicatie managers en medewerkers.
  • Opleiding en training on the job.
  • Ondersteuning per telefoon, email of face-to-face.

4. Wij starten de ondersteuning met een startgesprek, maken van definitieve afspraken en bestuderen van belangrijke informatie over de organisatie, beleid en marketing. Deze startwerkzaamheden worden separaat in rekening gebracht.

5. Over de exacte invulling van het flexsupport worden afspraken op maat gemaakt. De ondersteuning kan maandelijks gestopt worden.

Wij hebben de afgelopen jaren al diverse zorgorganisaties op flexibele basis en naar volle tevredenheid ondersteund.

Snel aan de slag

Wilt u snel aan de slag of heeft u vragen? Neem dan contact op.

^ Naar boven