Zorgmarketing Assessment

Succesvoller en marktgerichter door een slagvaardige marketingaanpak!

Met het Zorgmarketing Assessment krijgt u antwoord op de vraag: hoe kunnen wij de marketingfunctie het beste invullen? U krijgt snel inzicht in de sterke en zwakke punten van de marketingfunctie en uw marketingbeleidsproces. Met een praktische aanpak wordt de inrichting van de marketingfunctie en het marketingbeleidsproces beoordeeld. Ook wordt gekeken naar de organisatorische inbedding en effectiviteit van de marketing- en communicatieafdeling.

3 grote voordelen van het assessment

U krijgt in korte tijd concrete adviezen voor (1) de inrichting en verbetering van de marketingfunctie, (2) het marketingbeleidsproces en (3) de organisatorische inbedding van de marketing- en communicatieafdeling. Hiermee kunt u de marktgerichtheid, klantgerichtheid en slagvaardigheid van de organisatie sterk vergroten.

Herkent u deze zorgmarketing vragen?

Wat betekent marketing voor ons als zorgorganisatie? Moeten we investeren in een marketingafdeling? Moeten we een (strategisch) marketingmanager aannemen? Waar in de organisatie moeten we de marketingafdeling positioneren? Of kunnen we ‘marketing’ als taak bij het zorgmanagement neerleggen? Zijn onze marketing- en communicatiemedewerkers voldoende toegerust voor de nieuwe opdracht? Hoe verbeteren we de afstemming tussen marketing als stafdienst en onze zorgeenheden? Herkenbare vragen die beantwoord worden met het Zorgmarketing Assessment.

In 3 stappen duidelijkheid over de juiste marketingaanpak en gewenste eindsituatie

Het Zorgmarketing Assessment bestaat uit 3 concrete stappen:

1. Startgesprek: in kaart brengen van huidige marketingwerkwijze en knelpunten.

 • Startgesprek van Indora met bestuurder of directeur als opdrachtgever. Aanpak en werkwijze worden besproken evenals de invulling van de twee meetings.
 • Indora bestudeert de verstrekte documentatie (organisatie, beleid, marketing) en formuleert vragen, bevindingen en observaties voor de eerste meeting. Daarbij worden enkele managers kort (telefonisch) geïnterviewd.

2. Eerste meeting: bespreken huidige situatie en kernbevindingen.

 • Indora presenteert zijn vragen, bevindingen en observaties. Gezamenlijke discussie onder leiding van Indora over de aangedragen onderwerpen.
 • Gezamenlijk worden punten geïnventariseerd waarvoor keuzes en beslissingen nodig zijn. Indora werkt bevindingen en openstaande punten uit in een globaal plan van aanpak, inclusief schets van de gewenste eindsituatie.

3. Tweede meeting: bespreken plan van aanpak met gewenste eindsituatie.

 • Gezamenlijk worden de resultaten uit de eerste meeting besproken. Indora presenteert zijn plan van aanpak in hoofdlijnen, met een schets van de gewenste eindsituatie.
 • De strategische ‘fit’ en de haalbaarheid van het plan van aanpak en de geschetste eindsituatie worden besproken. Eventuele onduidelijkheden en implementatieaspecten worden besproken.
 • Indora verwerkt de bevindingen van de tweede meeting in de eindversie van het globale plan van aanpak met een schets van de gewenste eindsituatie. Dit kan verder opgepakt worden door de organisatie.

Aan de twee meetings doen een groep van 8 tot 15 personen mee bestaande uit directeuren en managers van zorgeenheden en marketing- en communicatiemanagers en –medewerkers. Mocht het nodig of gewenst zijn, dan is het mogelijk om een extra meeting in te plannen. Ter voorbereiding op dit traject vullen de deelnemers een door Indora ontwikkelde Marketing Quick Scan in.

Concreet resultaat

Het resultaat is een plan van aanpak in hoofdlijnen met een beschrijving van de gewenste eindsituatie op marketinggebied. Daarin komen o.a. aan de orde:

 • Visie op de rol van marketing, de marketingfunctie en de marketingafdeling voor de organisatie.
 • Plaats van de marketingfunctie in de organisatie en inrichting van het marketingbeleidsproces.
 • Taken en activiteiten op marketinggebied.
 • Taakverdeling tussen de marketingfunctie en andere staf- en zorgafdelingen.
 • Schets van de organisatorische invulling.

In korte tijd krijgt u duidelijkheid over de juiste aanpak. Gedragen resultaat waar u direct mee aan de slag kunt. Door de praktische aanpak zijn de investeringen voor het Zorgmarketing Assessment beperkt.

Snel aan de slag

Wilt u snel aan de slag of heeft u vragen? Neem dan contact op.

^ Naar boven