Zorgmarketing

De afgelopen jaren hebben wij meer dan 75 zorgorganisaties in care en cure geholpen met de invoering en toepassing van marketing in de zorg (zorgmarketing). Met het beantwoorden van een breed scala aan marketinguitdagingen. Sinds 2004 zijn wij initiatiefnemer en organisator van het Zorgmarketingplatform.

Herkent u deze zorgmarketing uitdagingen?

 • Hoe kunnen we onze markt- en klantgerichtheid vergroten?
 • Wat kan zorgmarketing voor onze organisatie betekenen en hoe pakken we dat aan?
 • Hoe kunnen we de marketingfunctie versterken?
 • Hoe komen we tot een breed gedragen strategisch marketingbeleid?
 • Hoe positioneren we ons onderscheidend in de markt?
 • Welke keuzes maken we in onze portfolio aan producten en diensten (portfolio-analyse)?
 • Hoe versterken we onze naamsbekendheid, imago en voorkeurspositie bij stakeholders?
 • Hoe richten we de zorgverkoop, het accountmanagement en het relatiebeheer in?
 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en trends en wat doen onze concurrenten?
 • Hoe ontwikkelen we nieuwe serviceconcepten, producten en diensten?
 • Welke kansen bieden zorgtechnologie, particuliere zorg en nieuwe businessmodellen?
 • Hoe maken we onze directeuren, managers en zorgprofessionals bekend met ‘zorgmarketing’?

Wij kunnen u met deze uitdagingen snel en flexibel helpen door onze ruime ervaring in de zorg.
Lees enkele ervaringen van zorgorganisaties of neem contact op.

Drie praktische zorgmarketing-oplossingen

Op basis van onze zorgervaring hebben wij ook drie praktische zorgmarketing-oplossingen ontwikkeld:

Verder hebben wij voor zorgorganisaties enkele praktische Zorgmarketing Workshops ontwikkeld.

Snel aan de slag

Wilt u snel aan de slag of heeft u vragen? Neem direct contact op.

Harry Heykens, manager van zorgorganisatie Envida over Indora:

“Sjors van Leeuwen heeft zorgorganisatie Envida drie jaar ondersteund bij het denken over en het invoeren van marketing bij Envida. Daarbij heeft Sjors een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van de visie van de afdeling, maar ook bij het opstellen van de visie van de ledenorganisatie. Daarnaast heeft Sjors ons ondersteund bij het opstellen van een strategische klantcontactstrategie en een intern communicatieplan. Maar Sjors is ook inzetbaar om klantgericht denken via een cursus klantpersona’s aan te bieden aan medewerkers van verschillende afdelingen. De samenwerking met Sjors is resultaatgericht en loopt via korte en directe lijnen.”

^ Naar boven