Zorgmarketing

Indora Managementadvies is een van de eerste adviesbureaus in Nederland dat zich gespecialiseerd heeft in markt- en klantgericht ondernemen in de zorg. Als voormalig oprichter van het Zorgmarketingplatform zijn wij sinds 2023 als kennispartner verbonden aan het Zorgmarketingplatform. 

Uw uitdagingen?

  • Wat kan zorgmarketing voor onze organisatie betekenen en hoe pakken we dat aan?
  • Hoe kunnen we de marketingfunctie versterken?
  • Hoe komen we tot een breed gedragen strategisch marketingbeleid?
  • Hoe positioneren we ons onderscheidend in de markt?
  • Welke keuzes maken we in onze portfolio aan producten en diensten (portfolio-analyse)?
  • Hoe versterken we onze naamsbekendheid, imago en voorkeurspositie bij stakeholders?
  • Hoe richten we de zorgverkoop, het accountmanagement en het relatiebeheer in?
  • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en trends en wat doen onze concurrenten?
  • Hoe ontwikkelen we nieuwe serviceconcepten, producten en diensten?
  • Welke kansen bieden digitale diensten en nieuwe businessmodellen?

Snel aan de slag

Wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact op voor meer informatie.
Meer informatie over onze werkwijze staat vermeld bij diensten

Harry Heykens, manager van zorgorganisatie Envida over Indora:

“Sjors van Leeuwen heeft zorgorganisatie Envida drie jaar ondersteund bij het denken over en het invoeren van marketing bij Envida. Daarbij heeft Sjors een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van de visie van de afdeling, maar ook bij het opstellen van de visie van de ledenorganisatie. Daarnaast heeft Sjors ons ondersteund bij het opstellen van een strategische klantcontactstrategie en een intern communicatieplan. De samenwerking met Sjors is resultaatgericht en loopt via korte en directe lijnen.”

Lees nog meer ervaringen van zorgorganisaties.

^ Naar boven