Wendbare strategie

De wereld en uw markt veranderen voortdurend. Dat vraagt om een snelle en wendbare organisatie en continue aanpassing van strategie en beleid. Welke keuzes maakt u, welke prioriteiten stelt u en hoe krijgt u draagvlak voor uw plannen? 

Snel aan de slag

Wilt u snel aan de slag of heeft u vragen? Kijk bij diensten of neem direct contact op.

Strategische wendbaarheid wordt cruciale succesfactor

De omstandigheden veranderen steeds sneller. Organisaties moeten zich sneller (leren) aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat betekent continu verbeteren en vernieuwen en investeren in ‘strategische wendbaarheid’. Bedrijven moeten niet alleen sneller inzicht hebben in welke ontwikkelingen van belang zijn, wat er speelt in markten en wat de veranderende wensen en behoeften van klanten zijn. Ze moeten hun strategie en organisatie daar ook steeds sneller op kunnen aanpassen.

In algemene zin geeft een strategie aan hoe u de langetermijndoelen van de organisatie wilt gaan realiseren. Dat betekent dat u vooruit moet kijken en een idee moet hebben waar u over vijf of tien jaar wilt staan: de bekende ‘stip op de horizon’. Strategie gaat ook om het maken van scherpe keuzes in wat u wel en niet (meer) doet en waar voor u de ambities en focus liggen. Beslissingen die zorgen voor een sterke positie in de markt of waardoor u de toegevoegde waarde en maatschappelijke impact van uw organisatie en producten en diensten kunt maximaliseren.

Klaar voor de vierde industriële revolutie?

We staan aan de vooravond van vierde industriële revolutie die een grote impact zal hebben op de maatschappij, het bedrijfsleven en het persoonlijke leven van iedere klant, consument en burger. Onderstaande video van het World Economic Forum licht een tipje van de sluier op. De vraag in dit verband is: wat betekent dat voor uw organisatie, uw strategie en uw aanpak?

Hoe komt u tot een doeltreffende strategie?

Een goede strategie resulteert in een unieke marktpositionering. Een marktpositionering geeft antwoord op vier belangrijke vragen: 1) welke markten, segmenten en klanten gaat u bedienen?, 2) in welke functionele, emotionele en sociale behoeften gaat u voorzien?, 3) met welke producten en diensten? en 4) op welke onderscheidende manier?.

Strategie is noodzakelijker dan ooit om de ‘stip op de horizon’ helder te krijgen (waar willen we heen?), de juiste koers te bepalen (hoe komen we daar?) en de interne organisatie te mobiliseren (wat moeten we doen?). Een snelle en wendbare (agile) organisatie is vervolgens nodig om snel en goed in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden en de koers en interne organisatie tijdig bij te stellen. Met een goede strategie en een flexibel strategieproces (rolling strategy) kan een organisatie zich beter kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden en beter (gerichter) innoveren.

Naast het opstellen van een heldere strategie en inrichten van een flexibel strategieproces, is het snel en goed implementeren van die continue stroom aan grote en kleinere strategiewijzigingen minstens zo belangrijk. Want het is zoals de Japanners zeggen: ‘visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie’. Uit onderzoek blijkt echter dat veel bedrijven en organisaties moeite hebben met het ontwikkelen van een strategie en het implementeren daarvan. De vraag is dan, hoe pakt u deze ‘uitdaging’ aan? Wat is in uw geval de beste aanpak?

Leg uw strategievraag aan ons voor

Kijk bij diensten of neem direct contact op voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek.
Of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

^ Naar boven