Geïntegreerde marketing

Er zijn leveranciers in overvloed en klanten zien door de bomen het bos niet meer. Ze krijgen keuzestress van zoveel mogelijkheden. De vraag is hoe u zich positief kunt onderscheiden van de rest? Simpel: stel de leefwereld van de klant centraal.

Snel aan de slag

Wilt u snel aan de slag of heeft u vragen? Kijk bij diensten of neem direct contact op.

Klanten nemen het heft in handen

Door nieuwe ontwikkelingen veranderen de wensen, behoeften en het gedrag van klanten. Denk alleen al aan de stijgende populariteit van online shoppen, sociale media, communities en mobiele toepassingen. Hoe gaat u om met de ‘social customer’?

Als organisaties ook in de toekomst succesvol willen zijn, dan moeten ze hun marketingaanpak daarop aanpassen. Dat betekent de omslag maken van product- naar klantgericht, van aanbod- naar vraaggestuurd, van analoog naar digitaal en van multi-channel naar omni-channel. Maar ook de omslag van massa-, doelgroep-  en direct marketing naar gepersonaliseerde, interactieve en geïntegreerde marketing.

Want de klant denkt niet in online, offline, kanalen, media en touchpoints, die wil gewoon snel, gemakkelijk en goed geholpen worden. We spreken daarom liever over geïntegreerde marketing waarin online en offline en nieuwe en traditionele marketing naadloos op elkaar zijn afgestemd.

Klantgerichte marketing: ontdek de mens achter de klant

Marketing gaat over het ontdekken van en inspelen op dieperliggende klantbehoeften. Deze klantbehoeften kunnen functioneel, emotioneel en/of sociaal van aard zijn of te maken hebben met zogeheten eindwaarden zoals gezond genieten van de oude dag, onafhankelijk zijn of kwaliteit van leven. Nike is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat met innovatieve oplossingen en met groot succes inspeelt op een mix van klantbehoeften. Met als resultaat een relevant en onderscheidend aanbod en een sterke concurrentiepositie.

Goed marketingplan geeft focus

Een goed marketingplan geeft focus. Het geeft duidelijkheid over de commerciele doelen die de organisatie wil behalen, de kansen en bedreigingen, de marketingstrategie en de marketingacties die uitgevoerd moeten worden. De inhoud van het marketingplan moet afgestemd zijn op het doel dat uw organisatie met dat plan wil bereiken. Denk aan doelen op het gebied van branding, markt(aandeel)ontwikkeling, nieuwe doelgroepen, productontwikkeling (innovatie), klanttevredenheid, klantloyaliteit of klantwaarde.

Hoe pakt u de marketinguitdaging aan?

Maar een goed marketingplan opstellen en implementeren blijkt in de praktijk vaak lastig. Belangrijk daarbij is de vraag of het een strategisch marketingplan of een meer operationeel marketingplan is, want dat bepaalt in belangrijke mate het gebruik van marketingmethoden en de scope, breedte en diepgang van het marketingplan. Organisaties hebben vaak moeite om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en alle ‘neuzen dezelfde kant op te krijgen’. Men beschikt vaak over grote hoeveelheden informatie, maar zien daardoor ‘door de bomen het bos niet meer’. Externe ondersteuning kan helpen om te zorgen voor focus en om te helpen bij het maken van keuzes en stellen van prioriteiten.

Leg uw marketingvraag aan ons voor

Kijk bij diensten of neem direct contact op voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek.
Of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

^ Naar boven