Marketing in de zorg – Power to the people

Kijk bij diensten of zorgmarketing al u meer wilt weten over marketing in de zorg.
U vindt daar meer informatie over onze zorgmarketing kennis, ervaring en praktijkopdrachten.

Zorgmarketing in de praktijk

Marian Draaisma (Marketing Director Pluryn) en Sjors van Leeuwen (Indora Managementadvies) schreven het boek Power to the people – Marketing in de zorg. Zij hopen dat dit boek een inspiratiebron is voor bestuurders, directeuren en managers in de zorg om serieus met marketing aan de slag te gaan en dat zij de ervaringen, tips en voorbeelden kunnen gebruiken bij het uitstippelen van hun eigen marketingaanpak.

Power to the people – Marketing in de zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is de laatste jaren sterk veranderd. De steeds kritischer wordende patiënt en cliënt staan centraal en gemeenten en verzekeraars ontpoppen zich als kritische zorginkopers. Het draait om klantgerichte, innovatieve en doelmatige oplossingen. Zorgorganisaties moeten marktgerichter, klantgerichter en ondernemender worden om te kunnen blijven bestaan.

Marketing in de zorg is een grote uitdaging. De omslag naar meer marktgerichtheid, klantgerichtheid en ondernemerschap is vaak lastiger dan gedacht. Veel zorgorganisaties worstelen met de vraag hoe je dit het beste kunt aanpakken.

Power to the people beschrijft hoe je als zorgorganisatie marktgericht wordt en hoe je marketing als nieuwe discipline invoert in de zorg. Power to the people beschrijft hoe zorgorganisatie Pluryn dit vanaf 2008 heeft aangepakt en wat daarbij de belangrijkste lessons learned zijn geweest.

Marketing in de zorg - Power to the People

Lessons learned

Power to the people bevat praktische inzichten, praktijkvoorbeelden, concepten, ontwerpen en tips. Het vormt daarmee een inspirerend hulpmiddel voor iedereen die zich bezig houdt met (de invoering van) marketing in de zorg.

Power to the people beschrijft niet hoe de gezondheidszorg in elkaar zit, wat gereguleerde marktwerking is en het biedt geen kant en klare aanpak voor het opstellen van een zorgmarketingstrategie of –plan. Het boek geeft vanuit de ervaring van Pluryn wel antwoord op diverse vragen die bij veel zorgorganisaties leven zoals: wat is marketing en waarom moeten we ermee aan de slag? Hoe pakken we het aan en hoe krijgen we intern draagvlak? Wat wordt de rol van marketing en het takenpakket van de marketingafdeling, hoe regelen we het marketingproces in en hoe zorgen we voor een goede samenwerking tussen marketing en zorg? Met diverse voorbeelden uit de praktijk en handige informatie biedt het boek een leerzaam kijkje in de marketingkeuken van Pluryn.

Boekimpressie

Bekijk de boekimpressie van Power tot the people – Marketing in de zorg.

Power to the people is te koop op Managementboek.nl en bij alle andere bekende (online) boekwinkels.

Interview met de auteurs door Managementboek.nl

Het nieuwe oek Power to the people gaat over marketing in de zorg. Een nieuw fenomeen voor zorgorganisaties. Het boek beschrijft hoe je als zorgorganisatie marktgericht wordt en hoe je marketing als nieuwe discipline kunt invoeren in een zorgorganisatie. Aan de auteurs Marian Draaisma, Marketing Director bij Pluryn, en Sjors van Leeuwen, Indora Managementadvies en Zorgmarketingplatform, stelden we de volgende vragen.

Waarom hebben jullie dit boek geschreven?
Marian Draaisma: ‘Ik kreeg regelmatig van collega-instellingen de vraag om eens te mogen kijken hoe de afdeling marketing was georganiseerd en hoe wij marketing oppakten. Maar dat heb je niet in één dag geregeld, dat is een heel traject. Vandaar dat ik besloot om samen met Sjors van Leeuwen hierover een boek te schrijven. Er zijn natuurlijk al wel boeken over marketing in de zorg, maar niet vanuit het perspectief van een zorgorganisatie geschreven en niet over de invoering van de marketingfunctie. Dat voegt Power to the People toe en we delen graag de kennis en ervaring die we hiermee hebben opgedaan.’

Sjors van Leeuwen: ‘Veel zorgorganisaties worstelen met vragen als: wat is marketing?, welke activiteiten horen daarbij’?, hoe voeren we het in?, wie gaat het doen?, etc. Dat zal je eerst moeten regelen, wil je inhoudelijk met marketing aan de slag kunnen. Het blijft anders ad-hoc werk. Het boek beschrijft wat marketing is, waarom het nodig is en hoe je dit het beste kunt aanpakken.’

Wat is de belangrijkste boodschap?
Marian Draaisma: ‘Marketing dwingt je beter naar de markt en de mens achter de patiënt of cliënt te kijken. Je gaat door marketing beter kijken naar mensen, naar wat ze drijft en willen. Dat biedt je kansen om je dienstverlening te verbeteren en je te onderscheiden van anderen. En kansen zijn schaars. Ik weet uit ervaring dat een uitgezette koers werkelijkheid wordt als je hem kunt zien, kunt vastpakken, kunt voelen. Zorgorganisaties zijn per definitie maatschappelijk betrokken organisaties met zorgmedewerkers in de rol van ambassadeur. Dus als we het over marketing in de zorg hebben, gaat het per definitie over betekenisvolle marketing met internal branding als belangrijke pijler.’
Sjors van Leeuwen: ‘De zorgsector is de laatste jaren erg veranderd. Het wordt nooit meer rustig. Die nieuwe ontwikkelingen dwingen zorgorganisaties om marktgerichter, klantgerichter en ondernemender te worden. De marketingafdeling kan hier als aanjager en hefboom fungeren. Zorgorganisaties moeten serieus met marketing aan de slag en bestuurders en directeuren moeten daarin het voortouw nemen. Met het aanstellen van een marketingmedewerker of interne ‘vrijwilliger’ ben je er niet. Marketing is geen hocus pocus maar wel een vak apart, net als zorg HRM, ICT en financiën. Die deskundigheid ontbreekt vaak, dus die moet je in huis halen.’

Waarom is de invoering van marketing in de zorg lastig?
Marian Draaisma: ‘Het bedrijfsleven heeft al vijftig jaar ervaring met marketing, maar in de zorg beginnen we er net mee. Zorgorganisaties hebben van huis uit weinig tot geen ervaring met marketing en kennis over marketing is vaak sporadisch en versnipperd aanwezig. De invoering van marketing betekent investeren in kennis, ervaring en learning by doing. Belangrijk daarbij is een goede taakverdeling en samenwerking tussen marketing als staffunctie en de bedrijfseenheden in de lijn. De zorgafdelingen hebben namelijk een cruciale rol, want zij leveren de zorg en zij hebben contact met de cliënt. Wat je klanten belooft, moet je wel kunnen waarmaken.’

Sjors van Leeuwen: ‘Of je het nu leuk vindt of niet, als je het goed doet werkt de invoering van marketing uiteindelijk door in de hele organisatie. Vaak is het nodig om de structuur aan te passen en te schuiven met functies, taken en verantwoordelijkheden. Veel bestuurders en directeuren schuiven daarom het marketingvraagstuk voor zich uit. Als een organisatie begint na te denken over marketing, is het veranderingsproces feitelijk al begonnen. Wordt dit onderschat dan krijg je als vanzelf te maken met de gebruikelijke veranderobstakels, zoals onduidelijkheid over de koers, miscommunicatie, onbegrip en wellicht ook tegenwerking. Onbekend maakt onbemind. Het begint dus ook met duidelijk maken wat marketing is en wat het kan betekenen voor de organisatie. En creëren van draagvlak bij zorgmanagers. Doe je dat niet, dan wordt het geen succes. Vandaar dat het een mooi en luchtig boek geworden is. Zo dat mensen het graag lezen en intern doorgeven. Dikke marketingboeken verdwijnen vaak ongelezen in de kast.’

Wat is jullie belangrijkste advies aan zorgorganisaties?
Marian Draaisma: ‘De uitdaging binnen de zorgsector is om snel met marketing aan de gang te gaan als afdeling die op directieniveau verankerd is in de organisatie, met mandaat en budget. Veel zorgorganisaties kiezen een defensieve reactie op de transities in de zorg. Ze beperken zich tot het snijden in de kosten, het reduceren van de overhead, het creatief omgaan met eigen vastgoed en het optimaliseren van de organisatie via reorganisaties en zelfsturende teams. Maar een afwachtende houding wordt in de regel afgestraft. Stilstand is achteruitgang, ook in de zorg.

Sjors van Leeuwen: ‘Je ziet inderdaad veel vormen van ‘verkeerde zuinigheid’ in de zorg als het om marketing gaat. Zorgorganisaties moeten doorpakken en marketing structureel inbedden op alle niveaus in de organisatie. Het is al vaak onderzocht en bewezen: marktgerichte organisaties zijn succesvoller, hebben meer tevreden klanten en hebben meer succes met nieuwe producten en diensten dan minder marktgerichte organisaties. De kost gaat ook hier voor de baat uit’.

Enkele reacties van (zorg)managers uit de praktijk over Power to the people:

“Geweldig boek! *** Mooi stuk werk. *** Prachtig hoe in dit boek het vak ‘marketing in de zorg’ in haar diversiteit is weergegeven. Een vak waar ik trots op ben. *** Geweldig. Ik was te laat. Dus in de gaten houden deze bestseller! *** Mooi zo’n groots uitgewerkt praktijkvoorbeeld uit de zorg. Ik ben direct begonnen met lezen en de eerste hoofdstukken vind ik erg inspirerend. Voor mij bruikbaar binnen onze organisatie en vast ook andere organisaties. ***  Gefeliciteerd met het prachtige boek. Er staat veel waardevolle informatie in en ik vind het prachtig vormgegeven! *** Power to the people hapt heerlijk weg. Super inspirerend. Geweldig om de inbedding vanuit dit perspectief te lezen.*** Prachtig boek (ook mooi vorm gegeven!). Komt goed uit in verband ons strategisch beleidsplan. *** In één keer uitgelezen: Power to the people over Marketing bij Pluryn. Inspirerend en leerzaam!”

Kijk bij diensten of zorgmarketing al u meer wilt weten over marketing in de zorg.
U vindt daar meer informatie over onze zorgmarketing kennis, ervaring en praktijkopdrachten.

^ Naar boven