Diensten

Op het snijvlak van klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing:

 • Advies: onderzoek, analyse, second opinion, klankbord en rapportage.
 • Strategie: ontwikkelen, meedenken, toetsen, uitwerken en beschrijven.
 • Begeleiding: op maat van programma’s, projecten, managers en teams.
 • Opleiding: kennisleverancier, workshops en sparringpartner.

Wij helpen u graag met uw strategische uitdagingen.
Op basis van eeuwenoude wijsheden: regeren is vooruitzien en eerst denken dan doen. Of zoals ze in Japan zeggen: visie zonder actie is dagdromen, actie zonder visie is een nachtmerrie. Lees de ervaringen van onze klanten.

Voorbeelden van uitdagingen van onze klanten:

 • Zorgen voor helderheid en focus in de wirwar van ideeën, strategieën, activiteiten en keuzes.
 • Ontwikkelen van een inspirerende bedrijfsvisie, doeltreffende strategie en strategisch marketingplan.
 • Uitvoeren van marktanalyse, concurrentieonderzoek en haalbaarheidsonderzoek.
 • Uitvoeren van portfolioanalyse en uitwerken merkpositionering en imago.
 • Ontwikkelen van een nieuw businessmodel, businesscase en serviceconcept.
 • Onderzoek naar verbetering van klanttevredenheid, klantenbinding en klantloyaliteit.
 • Opstellen marketingplan voor een nieuw product voor een nieuwe klantengroep.
 • Verzorgen van workshops over klantgerichtheid, strategie, marketing en innovatie.
 • Uitvoeren second opinion op een businessidee, marketingplan en productconcept.
 • Ondersteunen, coachen en sparren van/met managers en medewerkers.
 • De invoering en toepassing van marketing in de zorg (zorgmarketing).

Kenmerken van onze aanpak:

 • Uw organisatie is uniek en dat vraagt om een aanpak op maat.
 • Wij werken nauw met u samen en maken optimaal gebruik van elkaars kennis en ervaring.
 • Wij werken snel en goed en gaan gedegen, flexibel en praktisch te werk.
 • Het resultaat en uw tevredenheid staan voorop.

Uw voordelen van onze werkwijze:

 • Versnellen: door flexibiliteit, snelheid en doelgerichtheid.
 • Verbeteren: door onafhankelijkheid, kennis, ervaring en best practices.
 • Verduidelijken: van voordelen, nadelen, kosten en opbrengsten.
 • Verhelderen: door inzage in problemen en oplossingen.
 • Verenigen: door gezamenlijke visie en breed draagvlak.
 • Verbinden: door toegang tot een netwerk van (externe) specialisten.

Snel aan de slag

Wilt u snel aan de slag of heeft u vragen? Neem dan contact op.

^ Naar boven