agile strategie managen agility

Hoe Agile is jouw strategie? – Zo kun je snel en wendbaar ondernemen

Als de omstandigheden sneller veranderen, moeten organisaties sneller mee veranderen. Bedrijven die dat nalaten krijgen het moeilijk. Zo eenvoudig is het. Je zult strategisch wendbaarder moeten worden tot in de haarvaten van de organisatie. Daarover gaat het boek ‘Hoe Agile is jouw strategie?‘ van Sjors van Leeuwen.

Preview van Hoe Agile is jouw strategie?

De wereld verandert steeds sneller en bedrijven moeten sneller mee veranderen om te kunnen overleven. Bedrijven die dat nalaten krijgen het moeilijk. Denk aan de teloorgang van bekende namen als Nokia, Digital, Free Record Shop, Polare, Hyves en V&D. Maar hoe voorkom je dat? Hoe word je als organisatie sneller en wendbaarder? In Hoe Agile is jouw strategie? geeft Sjors van Leeuwen concrete inzichten, voorbeelden, handvatten en tips over hoe je dat kunt aanpakken.

In deze preview licht Sjors van Leeuwen een tipje van de sluier op. Volgens hem wordt ‘strategische wendbaarheid’ de norm. Veranderingen dienen zich voortdurend aan en bedrijven moeten daar dagelijks een antwoord op zien te vinden. Bedrijven moeten niet alleen sneller weten welke ontwikkelingen van belang zijn, wat er speelt in markten en wat de veranderende wensen en behoeften van klanten zijn. Ze moeten hun strategie en organisatie daar ook steeds sneller op kunnen aanpassen.

Organisaties moeten daarom investeren in ‘strategische wendbaarheid’. Ze moeten meer ‘agile’ worden om de concurrentieslag te kunnen winnen. Het Engelse woord ‘agile’ staat voor beweeglijk, behendig en lenig. Samengevat in het centrale thema voor dit boek: wendbaarheid. Het gebruik van woorden als ‘agile’ en ‘agility’ is misschien een hype, maar dat is de aandacht voor meer wendbaarheid op alle niveaus in de organisatie allerminst.

Het boek bevat vier kerndelen.

1. Kun jij het verandertempo bijbenen?

Dit eerste deel gaat over ondernemen in de nieuwe werkelijkheid, want de wereld wordt niet meer zoals die was. Het beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en trends en wat nu precies de essentie is van ‘agile’ ondernemen. Het geeft een vlotte introductie over nut, noodzaak en de toegevoegde waarde van strategische wendbaarheid.

2. Bouwstenen voor wendbaar (agile) ondernemen

In dit deel lees je hoe je flexibiliteit kunt aanbrengen in het organisatie-DNA door te werken aan externe gerichtheid, verbindend leiderschap en een flexibele werkorganisatie met zelforganiserende teams en agile werkprocessen. Ook lees je hoe je de omslag kunt maken van een langdurig en stroperig strategieplanningsproces naar een flexibel en cyclisch proces van ‘rolling strategy’. Door een continu proces van experimenteren, leren, optimaliseren en accelereren kun je die strategie doelgericht, snel en flexibel uitvoeren.

3. Het geheim van een goede (agile) strategie

In dit deel kijken we naar wat strategie nu eigenlijk is en waaraan een goede, agile strategie moet voldoen. Want strategie is belangrijker dan ooit om het bestaansrecht van de organisatie zeker te stellen. Je leest hoe je een organisatie wendbaarder kunt maken door te kiezen voor een unieke marktpositie, hybride concurrentiestrategie, businessmodelinnovatie, klantgedreven innovatie en een breed inzetbaar klantenmerk.

4. Wendbaar (agile) ondernemen in de praktijk

Het laatste deel staat in het teken van de praktijk. Daarin zien we hoe meesterstrategen als Jobs, Gates, Grove en Branson wendbaar ondernemen in de praktijk hebben gebracht en wat hun ‘lessons learned’ zijn. Ook kijken we naar de belangrijkste oorzaken waardoor grote bedrijven vaak falen met innovatie en wat je daaraan kunt doen. Het boek sluit af met een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van een strategisch wendbare organisatie en de to-do’s om mee aan de slag te gaan.

Strategische en operationele wendbaarheid

Hoe Agile is jouw strategie? is het eerste Nederlandse boek over agile ondernemen dat niet alleen een uitgebreide introductie geeft over het onderwerp, maar ook in gaat op het realiseren van strategische én operationele wendbaarheid. Het één kan niet zonder het ander. Het boek is vlot geschreven, bevat de nieuwste inzichten en staat boordevol met inspirerende praktijkvoorbeelden. Hoe Agile is jouw strategie? is daarmee onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die zijn organisatie, afdeling of team sneller en wendbaarder wil maken.

Hoe Agile is jouw strategie

Ik wens je veel leesplezier en een wendbare toekomst!

Meer informatie over Hoe Agile is jouw strategie?

Meer informatie over het boek ‘Hoe Agile is jouw strategie?‘ lees je op Managementboek.nl. Het boek is ook te koop op Managementboek.nl.

^ Naar boven