Zorgmarketing

Indora Managementadvies is sinds 2001 actief op het gebied van marketing in de zorg. In al die jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het invoeren en toepassen van zorgmarketing. Wij waren een van de eerste adviesbureaus in Nederland die zich specialiseerde in zorgmarketing.

Wij helpen u graag met uw zorgmarketing uitdagingen!

Als u marktgerichter, klantgerichter en succesvoller wilt worden, dan kunnen wij u helpen. Kijk voor een algemeen overzicht van onze werkzaanheden bij Diensten.

Versterk uw zorgmarketingorganisatie in 3 stappen 

Voor zorgorganisaties die snel hun marketingslagkracht willen versterken zijn er naast onze andere diensten, drie praktische oplossingen:

Hiermee kunt u snel resultaat boeken tegen een beperkte investering. Wilt u meer weten over de invoering van zorgmarketing in uw organisatie, neem dan contact op.

Recente opdrachten op het gebied van zorgmarketing in diverse zorgsectoren 

  • Uitvoeren van marktonderzoek en concurrentieanalyses en opstellen strategisch marketingplan.
  • Opstellen van een invoeringsplan voor ‘zorgmarketing’ en herinrichting klantenservice/frontoffice.
  • Begeleiden zorgorganisaties bij doorvoeren transities voor decentralisatie jeugdzorg, awbz en wmo.
  • Begeleiden (klankbord) van managers voor strategie, marketing en programmamanagement.
  • Verzorgen van trainingen voor accountmanagement en opstellen relatiebeheerplannen.
  • Opstellen van een CRM-visie en CRM-strategie en selecteren van een CRM-systeem.
  • Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe diensten en (e-health) innovaties.
  • Opstellen van een marketingplan voor meer naamsbekendheid en klantenwerving.
  • Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, verdienmodellen en serviceconcepten.

Kijk voor een overzicht van zorgorganisaties bij Opdrachtgevers in de zorg en Referenties.

Publicaties over marktwerking, marketing, ondernemen en innovatie in de zorg

De afgelopen jaren hebben wij veel gepubliceerd over marktwerking, marketing en ondernemen in de zorg. Kijk voor een overzicht van boeken, artikelen en columns bij Publicaties zorgmarketing.

Initiatiefnemer van het Zorgmarketingplatform

Indora is ook initiatiefnemer van het Zorgmarketingplatform. Dit is een informeel kennisnetwerk van bestuurders, directeuren, managers en vakspecialisten die zich bezig houden met marketing, communicatie, verkoop en service van ‘zorg’ in de meest brede zin van het woord. Bekijk de website van het Zorgmarketingplatform.

Harry Heykens, manager Envida Advies over Indora:

“Sjors van Leeuwen ondersteunt zorgorganisatie Envida al drie jaar bij het denken over en het invoeren van marketing bij Envida. Daarbij heeft Sjors een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van de visie van de afdeling, maar ook bij het opstellen van de visie van de ledenorganisatie. Daarnaast heeft Sjors ons ondersteund bij het opstellen van een strategische klantcontactstrategie en een intern communicatieplan. Maar Sjors is ook inzetbaar om klantgericht denken via een cursus klantpersona’s aan te bieden aan medewerkers van verschillende afdelingen. De samenwerking met Sjors is resultaatgericht en loopt via korte en directe lijnen.”

^ Naar boven