Onderzoek

Wij kunnen u op verschillende manieren van dienst zijn:

  • Uitvoeren van onderzoek voor klantgericht ondernemen (CRM), strategie en marketing.
  • Onderzoeken van trends, ontwikkelingen, innovaties en marktkansen.
  • Uitvoeren van markt-, klant- en concurrentie-onderzoek.
  • Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek en opstellen business case.
  • Uitvoeren van een review of second opinion op uw strategie, plannen en projecten.
  • Fungeren als sparringpartner, vraagbaak, coach of klankbord.
  • Diverse zorgmarketingopdrachten. Lees meer over onze zorgmarketingactiviteiten.

Mevrouw J. Cath, Raad van Bestuur van zorgorganisatie SWZ over Indora:

“Er gebeurt veel in de gezondheidszorg. Om op al deze ontwikkelingen in te spelen, heeft SWZ een uitgebreide marktverkenning laten uitvoeren door Indora Managementadvies. Hierbij werd een groot aantal interne en externe belanghebbenden betrokken. Het resultaat: zeventien speerpunten waarop SWZ zich kan profileren, uitgaande van erkende kracht en inspelend op de behoeften van de markt. Deze speerpunten hebben geleid tot een gedegen meerjarenbeleidsplan.”

^ Naar boven